Polityka prywatności

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia RODO, prosimy wszystkich naszych klientów oraz kontrahentów aby zapoznali się w jaki sposób chronimy pozyskiwane dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji usług wynikających z prowadzonej przez nas działalności.

 

I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jurapol s.c. z siedzibą w 98-355 Raciszyn, ul. Przemysłowa 1A o numerze NIP: 5080093695 i numerze REGON: 369909003.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług wynikających z prowadzonej przez nas działalności w tym realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystawiania, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.
  3. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania powyższych umów i zobowiązań, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku rejestrowanego przez kamery wizyjne przechowywane są maksymalnie przez okres 30 dni następnie zostają trwale usunięte.
  5. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  6. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. W sprawach dotyczących powyższych informacji należy kontaktować się z Administratorem korzystając z adresu: kontakt@jurapol.pl
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji określonych czynności prawnych.
  9.  Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania przez Jurapol s.c. z siedzibą w 98-355 Raciszyn, ul. Przemysłowa 1A o numerze NIP: 5080093695 i numerze REGON: 369909003, Państwa danych osobowych  jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.i art. 6 ust. 1 lit. f tzn.

III. Zakres przetwarzania danych

 1. Podczas prawidłowej realizacji usług wynikających z prowadzonej przez nas działalności
  a) Imię i nazwisko.
  b) Adres zamieszkania
  c) Numer telefonu
  d) Adres e-mail
  e) Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
  f) Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta
  g) Nr dokumentu tożsamości.
  h) Data urodzenia, pesel
  i)  Numer konta bankowego

 

IV. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 

 1. Dane Użytkowników będą przekazywane do innych podmiotów jeśli zaistnieje konieczność wynikająca z obowiązujących przepisów prawa, dane osobowe maga być przekazane tylko na podstawie takich przepisów.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

V. Polityka „cookies”

1.W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe
2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
a. seryjne – pozostające w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.
b. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies
4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:
a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny
b. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji
5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego.
6. Mogą państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
7. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z adresu: kontakt@jurapol.pl
8. Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, bądź zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

System Google Analitycs jest wykorzystywany przez Nas do śledzenia ruchu na Naszej Stronie internetowej, a także tworzenia analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych na Stronie internetowej informacji. Dodatkowo, wykorzystując System Google Analytics, tworzymy również listy marketingowe oparte o konkretne działania podjęte przez Użytkownika na Stronie internetowej.

Narzędzie Google Analytics, z którego korzystamy, przechowuje dane przez okres 50 miesięcy od dnia ich zgromadzenia. Okres przechowywania dotyczy danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookies, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na Androida i identyfikator Apple dla reklamodawców).

Użytkownik może samodzielnie wyłączyć śledzenie ruchów w serwisie internetowym Jurapol, korzystając z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zgodę na używanie plików cookies (w zakresie dotyczącym profilowania) każdy Użytkownik może wyrazić poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej” lub poprzez kliknięcie „X” na Pop – upie pojawiającym się po uruchomieniu strony internetowej Jurapol.

Zgoda na profilowanie może w każdym momencie zostać odwołana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych osobowych, dokonanych przed jej cofnięciem.

Odwołanie zgody na profilowanie może nastąpić poprzez kliknięcie w poniższy przycisk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W razie pytań
zapraszamy
do kontaktu

  ul. Przemysłowa 1a
  98-355 Raciszyn