Vápnění JURAPOL:
kyselost půdy
v Polsku – naše
společný problém

Podle výzkumu provedeného Národním výzkumným ústavem v Puławech je většina půd v Polsku velmi kyselá a kyselá.

Taková hodnota pH půdy často ztěžuje, nebo až znemožňuje efektivní pěstování rostlin, vede k poklesu úrodnosti a negativně ovlivňuje výnosy.

Jak acidifikace ovlivňuje výnos?

zhoršuje příjem a asimilaci důležitých živin

snižuje množství živin vlivem vyplavování půdního profilu

uvolňuje hliník, který je toxický pro rostliny, do půdního roztoku

omezuje rozvoj prospěšných půdních mikroorganismů

snižuje obsah organické hmoty v půdě

podporuje činnost těžkých kovů a zhoršuje strukturu kameniva

Vápnění je agrotechnický zákrok, který příznivě ovlivňuje široké spektrum vlastností půdy skrze regulaci hodnoty pH, neboť právě na ní závisí dostupnost jednotlivých živin

Vliv vápnění na půdu

zlepšuje její fyzikální, chemické a biologické vlastnosti

zvětšuje množství organické hmoty v půdě, pouze půda s upravenou kyselosti zadržuje humus

omezuje absorpci toxických těžkých kovů rostlinami, čímž předchází poškození kořenů

povzbuzuje příjem a vstřebávání důležitých živin, např. vápníku, hořčíku, fosforu, molybdenu a bóru

reguluje hodnotu pH půdy, díky čemuž se zvyšuje účinnost vícesložkových minerálních hnojiv

posiluje rostliny a chrání je před nemocemi, zvyšuje množství a kvalitu úrody

Jaké přípravky jsou vhodné pro vápnění? Pokud chcete efektivně pěstovat rostliny, používejte vápenatá hnojiva JURAPOL

Vápenaté hnojivo JURAPLON

Jedná se o nejuniverzálnější vápno pro úpravu hodnoty pH půdy. Je vyráběno z drcené vápenaté horniny. Pokud nevíce, jaký přípravek bude nejvhodnější, bude to rozhodně nejbezpečnější a nejlepší volba.

Vápenato-hořečnaté hnojivo JURAMAGNE

Jedná se o drcenou horninu, která obsahuje nejenom sloučeniny vápníku, ale také podstatné množství hořčíku. Bude optimální volbou, pokud chcete pouze mírně zvýšit hodnotu pH podloží a současně levně doplnit nedostatek hořčíku v půdě.

Na trhu je k dostání mnoho vápenatých hnojiv, avšak každé z nich je vhodné pro odlišné podmínky

Dusičnan
vápenatý

Jedná se o dusično-vápenaté hnojivo. Je vhodné pro lístkové přihnojování rostlin s nedostatkem vápníku (např. pro předcházení fyziologickým nemocem jablek, rajčat, papriky a salátu). Toto hnojivo neokyseluje půdní prostředí, ale není vhodný k odkyselování půdy. Je to pouze zdroj dusíku a vápníku pro rostliny.

Dolomitické
vápno

Jedná se o vápenaté hnojivo s rychlými účinky na hodnotu pH půdy, což navzdory představám není prospěšné. Tuto formu hnojivového vápna používáme v menších dávkách, především na těžkých půdách.

Basaltová
mouka

Je mletá sopečná hornina. Vzhledem k poměrně malému množství vápníku není považována za vápenaté hnojivo. Je používána ve vysokých dávkách a s její pomocí lze nejenom doplnit nedostatek mikroživin v neúrodné půdě, ale také mírně zvýšit její hodnotu pH.

Podívejte se na naše produkty

Juraplon

granulované
vápenaté
hnojivo

Zjistit více

Juramagne

granulované
hořečnaté
hnojivo

Zjistit více

Juraflor

granulované
vápenato-hořečnaté
hnojivo

Zjistit více

Máte-li jakékoli dotazy,
kontaktujte nás

    ul. Przemysłowa 1a
    98-355 Raciszyn