Wapnowanie JURAPOL:
zakwaszenie gleb
w Polsce - nasz
wspólny problem

Jak wynika z badań Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, większość gleb w Polsce wykazuje odczyn bardzo kwaśny i kwaśny.

Takie pH gleby często utrudnia lub wręcz uniemożliwia efektywną uprawę roślin na tych terenach i prowadzi do spadku ich żyzności.

W jaki sposób zakwaszenie
wpływa na plon?

pogarsza pobieranie i przyswajalność ważnych składników pokarmowych

zmniejsza ilość składników pokarmowych na skutek wymywania profilu glebowego

uwalnia toksyczny dla roślin glin do roztworu glebowego

ogranicza rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych

zmniejsza zawartość materii organicznej w glebie

sprzyja aktywności metali ciężkich i pogarsza strukturę agregatowej gleby

Wapnowanie korzystnie wpływa na szerokie spektrum właściwości gleby przez regulację pH, gdyż od niego zależy dostępność poszczególnych składników pokarmowych

Wpływ wapnowania na glebę

poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne

zwiększa zawartość materii organicznej w glebie

redukuje wpływ toksycznych metali ciężkich, zapobiegając uszkodzeniom korzeni

pobudza pobieranie i przyswajalność ważnych składników pokarmowych

reguluje pH gleby, zwiększa wydajność wieloskładnikowych nawozów mineralnych

wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami, poprawia wielkość i jakość plonów

Co wykorzystać do wapnowania? Chcąc efektywnie prowadzić produkcję rolną stosuj nawozy wapniowe JURAPOL

Nawóz wapniowy JURAPLON

Najbardziej uniwersalne wapno do regulacji odczynu pH gleby. Pozyskuje się je z naturalnych, rozdrobnionych skał wapniowych. Jeżeli nie wiesz co wybrać – to będzie zdecydowanie najbezpieczniejszy i najlepszy wybór.

Nawóz wapniowo-magnezowy JURAMAGNE

Mielona skała, zawierająca nie tylko związki wapnia, ale również znaczne ilości magnezu. Będzie to najlepszy wybór, jeśli chcemy jednocześnie podwyższyć pH podłoża i tanio uzupełnić niedobory magnezu w glebie.

Nawóz wapniowo-humusowy JURAHUMIC (także z magnezem)

Nawozy JURAHUMIC dostarczają glebie najwyższej jakości składniki i działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych.

Ponadto na rynku dostępnych jest wiele nawozów wapniowych, jednak każdy z nich sprawdzi się w innych warunkach

Saletra
wapniowa

Sprawdza się doskonale w dolistnym dokarmianiu roślin, cierpiących na niedobór wapnia. Nawóz ten nie zakwasza środowiska glebowego, ale nie nadaje się do odkwaszania gleb. Traktujmy go jedynie jako źródło azotu i wapnia dla roślin.

Wapno
tlenkowe 

Często to najtańszy nawóz wapniowy. Działa on szybko, ale w związku z tym powoduje nagłe zmiany odczynu pH gleby, co wbrew pozorom nie jest korzystne. Tę formę wapna nawozowego stosujemy w niższych dawkach, głównie na glebach ciężkich.

Mączka
bazaltowa

Zmielona skała wulkaniczna. Nie jest zaliczana do nawozów wapniowych. Stosowana jest jednak w wysokich dawkach i przy jej pomocy jesteśmy w stanie nie tylko uzupełnić niedobory mikroelementów w wyjałowionej glebie, ale również lekko podwyższyć jej odczyn pH.

Sprawdź nasze
produkty

Juraplon

nawóz wapniowy
granulowany

Dowiedz się więcej

Juramagne

nawóz magnezowy
granulowany

Dowiedz się więcej

Juraflor

nawóz wapniowo-magnezowy
granulowany

Dowiedz się więcej

W razie pytań
zapraszamy
do kontaktu

    ul. Przemysłowa 1a
    98-355 Raciszyn